Informacje na temat możliwości skorzystania z pobytów sanatoryjnych w Rabce
22 listopada 2021

Informacje na temat możliwości skorzystania z pobytów sanatoryjnych w Rabce

W imieniu Pani Przewodniczącej Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa Agaty Tatary przedstawiamy informacje na temat możliwości skorzystania przez dzieci i młodzież szkolną z pobytu sanatoryjnego w Rabce-Zdroju.

Wszystkie formalności z załatwianiem pobytu są zminimalizowane:
- wzór skierowania-wniosku można pobrać ze strony: http://www.zsurabka.pl/dla-rodzic%C3%B3w.html,
 
- na wniosku należy wypełnić: imię i nazwisko dziecka, pesel, nr telefonu rodzica (opiekuna prawnego),
 
- Tak wypełniony wniosek można:
- złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce, ul. Słowackiego 10, 34-700 Rabka Zdrój, lub w „Uzdrowisku-Rabka” S.A przy Orkana 49, 34-700 Rabka Zdrój,
- wysłać faxem na numer: (18) 26 76 444,
- wysłać mailem na adres: sekretariat@zsurabka.pl
 
- dalsze informacje wypełni lekarz podczas TELEPORADY dzwoniąc pod numer podany we wniosku/skierowaniu,
 
- turnus trwa 27 dni,
 
- dziecko (w wieku od 3 do 18 roku życia) ma zapewnioną pełną opiekę wyspecjalizowanej kadry medycznej i pedagogicznej,
 
- zabiegi rehabilitacyjne z zakresu elektrolecznictwa, światłolecznictwa, kinezyterapii, hydroterapii,
 
- pełne wyżywienie,
 
- uczniowie realizują obowiązek szkolny (szkoła podstawowa i liceum),
 
- prowadzone są również zajęcia wychowawczo-terapeutyczne w ramach pozalekcyjnego zespołu zajęć wychowawczych.
 
5.%20folder%20szko%C5%82y-1
 
5.%20folder%20szko%C5%82y-2