Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej
21 grudnia 2020

Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej

CENTRUM PIERWSZEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Od dnia 7 grudnia br. mieszkańcy Krakowa mogą uzyskać bezpłatne wsparcie psychologiczne, umawiając się na konsultację z terapeutą w jednym z 4 stacjonarnych punktów pomocy, a w razie potrzeby
na konsultacje w formie online. Każdy punkt będzie działał 2 razy w tygodniu po 5 godzin. Jednocześnie można zapisać się na konsultacje online.

Z bezpłatnej pomocy psychologicznej mogą korzystać mieszkańcy Krakowa, którzy znaleźli się 
w kryzysie psychicznym z powodu trudnej sytuacji życiowej, która pojawiła się lub nasiliła w wyniku przedłużającej się pandemii COVID -19.
Pomoc ta kierowana jest głównie do osób doświadczających przemocy w rodzinie, uwikłanych 
w konflikty rodzinne, do osób uzależnionych, młodzieży doświadczającej izolacji, w związku z brakiem bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i przejściem na nauczanie zdalne a także wszystkich osób przeżywających trudności psychiczne w związku z drastyczną zmianą funkcjonowania życiowego wynikającej z izolacji z powodu pandemii koronawirusa (np. brak uczestnictwa uczniów w lekcjach zdalnych, zagrożenie lub utrata pracy, rozpoznanie choroby, przeciążenie psychofizyczne, kwarantanna). Celem przedmiotowej pomocy jest przeciwdziałanie ww. skutkom COVID -19.
 
Konsultacje psychologiczne organizuje Stowarzyszenie UNICORN, a finansuje w całości
Gmina Miejska Kraków.
 
ZAPISY:
- przez formularz dostępny na stronie cppp.org.pl lub facebook.com/CPPPKrakow
- telefonicznie pod numerem 572-882-200
 
Adresy punktów pomocy psychologicznej:
- ul. Rostworowskiego 13 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
- ul. Aleksandry 1 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
- al. Jana Pawła II 232 (Nowohuckie Centrum Kultury)
- ul. Śniadeckich 5 (siedziba Stowarzyszenia UNICORN)