Dni wolne od zajęć dydaktycznych - 24, 25, 26, 27 maj
18 maja 2022

Dni wolne od zajęć dydaktycznych - 24, 25, 26, 27 maj

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN dni 24, 25, 26 maja są dniami, w których odbywa się egzamin zewnętrzny ósmoklasistów, w związku z powyższym szkoła nie prowadzi zajęć dydaktycznych. W tych dniach w godzinach popołudniowych odbędą się również próbne egzaminy klas 7.

Zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Rodziców dzień 27 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zostały zapisane w „Harmonogramie roku szkolnego” i podane do wiadomości rodziców na początku roku szkolnego.

Szkoła na wniosek rodziców może zorganizować zajęcia opiekuńcze (świetlicowe).
Wniosek o objęcie dziecka opieką świetlicową należy przesłać na adres szkoły szkola@sp72krakow.pl lub złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 20 maja.
 
Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze/świetlicowe tylko dla tych dzieci, którym rodzice nie mogą w żaden inny sposób zapewnić opieki.
Rozpatrywane będą tylko wnioski z uzasadnieniem.
 
Z poważaniem Beata Wieciech