Egzamin klas 8 w roku szkolnym 2022/23
13 września 2022

Egzamin klas 8 w roku szkolnym 2022/23

Egzamin klas 8 w roku szkolnym 2022/23
 
Terminy:
Główny
1. język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00
 
Dodatkowy:
1. język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00
 
Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię ppp przedkłada się w szkole nie później, jak do 17 października 2022 (w sytuacji losowej zaświadczenie może być przedłożone później, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu).