Informacje związane z egzaminem
18 września 2021

Informacje związane z egzaminem

W bieżącym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty odbędzie się w maju:
 
24 maja 2022 – język polski,
25 maja 2022 – matematyka,
26 maja 2022 – język obcy nowożytny
 
Zmiana terminu przeprowadzania egzaminu z kwietnia na maj, w opinii Ustawodawcy, da uczniom więcej czasu na lepsze przygotowanie się do egzaminu.

Kolejna z istotnych zmian polega na rezygnacji z przeprowadzania od roku szkolnego 2021/2022 egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. Rezygnacja ta wynika przede wszystkim z postulatów zgłaszanych do Ministerstwa Edukacji i Nauki przez środowiska nauczycieli i rodziców, którzy wyrażali obawy, że egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru, powoduje konieczność skupienia się ucznia na jednym (wybranym) przedmiocie kosztem przedmiotów pozostałych.

Podstawowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu klas 8 znajdą Państwo i uczniowie  na:
 
- stronie internetowej OKE w Krakowie http://www.oke.krakow.pl/
w zakładce dotyczącej egzaminu ósmoklasisty: 
 
- stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://www.cke.gov.pl/
w zakładce dotyczącej egzaminu ósmoklasisty: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 
- na stronie internetowej szkoły https://www.sp72krakow.pl/
 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania tych stron.