Petycja za edukacją klimatyczną w szkołach #Tak Dla Edukacji Klimatycznej
22 kwietnia 2021

Petycja za edukacją klimatyczną w szkołach #Tak Dla Edukacji Klimatycznej

Akcja WWF Polska wraz z partnerami  Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Polski Klub Ekologiczny, UN Global Compact Network Poland, IKEA Retail Polska oraz Onet.pl  apelują o uzupełnienie podstawy programowej w szkołach o edukację na temat zmiany i ochrony klimatu. 
# Tak Dla Edukacji Klimatycznej
 
Podpisz petycję za edukacją klimatyczną
https://www.wwf.pl/edukacja-klimatyczna
 
Petycja za edukacją klimatyczną w szkołach
 
                                                                                                                    Warszawa, 22 kwietnia 2021 roku
Szanowny Panie Premierze,
 
zwracamy się do Pana Premiera z apelem o podjęcie przez Polski Rząd pilnych i konkretnych działań na rzecz ochrony klimatu, aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5⁰C i ochronić planetę Ziemię, nasz wspólny dom, przed najgorszymi skutkami kryzysu klimatycznego.

Według ONZ edukacja klimatyczna jest jednym z kluczowych elementów globalnej odpowiedzi na zmianę klimatu. Nauczanie oparte na aktualnej i rzetelnej wiedzy naukowej buduje świadome i odpowiedzialne postawy społeczne – niezbędne w obliczu wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się obecne i przyszłe pokolenia.  W obecnej podstawie programowej nauczania w Polsce informacje na temat zmiany i ochrony klimatu są w większości rozproszone, wybiórcze, nie pokazujące złożoności i wielowątkowości tematyki oraz nie zawsze aktualne. Wiele tematów związanych ze zmianą klimatu znajduje się wyłącznie w rozszerzonych programach nauczania.

Dlatego w trosce o przyszłość naszych dzieci i kolejnych pokoleń apelujemy o uzupełnienie podstawy programowej nauczania w szkołach o edukację na temat zmiany i ochrony klimatu. Edukacja ta powinna być oparta na danych naukowych i prowadzona w ramach obowiązujących przedmiotów.

Miliony Polaków podejmują codzienne wysiłki na rzecz ochrony klimatu, żyjąc w sposób bardziej zrównoważony i przyjazny środowisku. Na całym świecie coraz więcej rządów, organizacji i firm określa swoje cele redukcji emisji. Jednak, aby osiągnąć cele Porozumienia Paryskiego, już teraz musimy podjąć zdecydowane kroki, budując zrównoważoną i silniejszą gospodarkę, która przyniesie korzyści zarówno całemu społeczeństwu, jak i planecie.

Tylko działając razem, możemy zadbać o nasz wspólny dom i stworzyć lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń. Naukowcy są zgodni: przed nami decydująca dekada. Musimy działać już teraz we wszystkich obszarach, z uwzględnieniem rzetelnej edukacji klimatycznej.

Z poważaniem,
sygnatariuszki i sygnatariusze petycji