REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023
27 kwietnia 2022

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023
 
DO KLAS PIERWSZYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH (dla młodzieży),
TECHNIKÓW i BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA ORAZ KLAS WSTĘPNYCH
W LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO KRAKÓW
 
Rekrutacja do szkół prowadzonych przez Miasto Kraków odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, dostępnego na stronie: https://krakow.e-omikron.pl/
 
Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2022/2023 będzie przeprowadzone w terminach określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. – szczegóły: https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik-nr-1.pdf
 
Szczegóły w załączniku.