Zarządzenia MKO w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych, sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie
18 października 2021

Zarządzenia MKO w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych, sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie

W strefie ósmoklasisty zamieszczony został link do zarządzenia MKO w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych, sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie. Załączniki 1,2 i 3 zawierają wykazy zawodów, które mogą być uwzględniane i punktowane w rekrutacji. 
 
Dyrektor SP 72 zwraca się o przesłanie na adres:
bwieciech@sp72krakow.pl lub szkola@sp72krakow.pl propozycji innych, niż wymienione zawodów, konkursów, turniejów, olimpiad itp, które uczniowie/rodzice chcieliby dopisać do wymienionych list.
 
ZARZĄDZENIE NR 11/21 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.