Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01.09.2020
Zebrania online wychowawców z rodzicami (formę spotkania ustala wychowawca)
 
7.09.2020 klasy 4-8
8.09.2020 klasy 1-3
Zimowa przerwa świąteczna 23.12. – 31.12.2020
Klasyfikacja wstępna, informacje o zagrożeniach, o ocenach zachowania
22.12.2020
Klasyfikacja śródroczna – konferencja 28.01.2021 
Ostateczne zamieszczenie wyników klasyfikacji w dzienniku elektronicznym, informacja dla rodziców przez dziennik elektroniczny
29.01.2021
 
Zakończenie I półrocza
29.01.2021
Ferie zimowe 15.02. – 28.02.2021
Rozpoczęcie II półrocza 1.02.2021
Rekolekcje 8 – 10.03.2021
Wiosenna przerwa świąteczna 1.04. – 6.04.2021
Rada pedagogiczna szkoleniowa, egzamin ósmoklasistów
10.05.2021
Egzamin ósmoklasistów – język polski
Próbny egzamin siódmoklasisty – język polski
25.05.2021
Egzamin ósmoklasistów – matematyka
Próbny egzamin siódmoklasisty – matematyka
26.05.2021
Egzamin ósmoklasistów – język nowożytny
Próbny egzamin siódmoklasisty – język nowożytny
27.05.2021
Klasyfikacja wstępna, informacja o proponowanych ocenach zachowania i  zagrożeniach do 18.05.2021
Klasyfikacja roczna – konferencja 18.06.2021 
Ostateczne zamieszczenie wyników klasyfikacji w dzienniku elektronicznym, informacja dla rodziców 21.06.2021
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25.06.2021
Rada Pedagogiczna Podsumowująca 30.06.2021 
Ferie letnie 25.06. – 31.08.2021
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych, zajęcia opiekuńcze
14.10.2020 środa
2.11.2020 poniedziałek
30.04.2021 piątek
04.05.2021 wtorek
4.06.2021 piątek
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych dla klas 1-6, zajęcia opiekuńcze, klasy 7-8 zmieniona organizacja zajęć
25.05.2021 wtorek
26.05.2021 środa
27.05.2021 czwartek