CATERING
26 sierpnia 2021

CATERING

Na stronie Rady Rodziców https://radarodzicow.sp72krakow.pl/ zostały zamieszczone informacje dotyczące cateringu/posiłków na terenie szkoły w roku szkolnym 2020/2021.