Historia szkoły

“Wsłuchani w szum drzew
Lasku Wolskiego
staramy się uczyć szacunku do przeszłości,
wartościowego życia tu i teraz
oraz umiejętności niezbędnych,
by zmierzyć się z przyszłością."
 
 
 

W roku 1870 Wola Justowska nie miała własnej szkoły, a dzieci były posyłane na naukę do innych miejscowości. Droga była daleka i trudna, dlatego niewiele dzieci mogło zdobywać wiedzę. Martwiło to bardzo ówczesnego wójta – Macieja Waligórę. On sam uczył swoje dzieci i dzieci sąsiadów, ale zdawał sobie sprawę, że nie jest to wystarczająca edukacja. Zwrócił się do Ignacego Żółtkowskiego, miłośnika oświaty, do rady do spraw nauki księżnej Marceliny Czartoryskiej, o pomoc. Żółtkowski poparł prośbę wójta i zajął się szukaniem nauczyciela. Wójt wynajął na pomieszczenie szkolne izbę u gospodarza Józefa Kuli. 3 listopada 1870 Antoni Lach podpisał umowę z Waligórą i Żółtkowskim, na mocy której przyjął na siebie obowiązek nauczania dzieci ze wsi Wola Justowska. Po podpisaniu umowy zaczęły się przygotowania izby szkolnej, pomocy naukowych, gromadzenie stołów i ławek. Czartoryscy dostarczyli drewno na opał oraz ofiarowali mieszkanie we dworze dla nauczyciela. Nauka odbywała się dwa razy dziennie, przed południem i po południu. Pierwszy rok szkolny był okresem próbnym, a o losie szkoły miał zdecydować egzamin publiczny po kilkumiesięcznej nauce. Próba wypadła świetnie. Dzięki temu 18 lipca 1871 roku, rada Gminna podjęła uchwałę, o utworzeniu trzyklasowej szkoły ludowej w Woli Justowskiej. Decyzja została zatwierdzona 1 października 1871 roku. W 1873 roku CK Krajowa Rada Szkolna podjęła decyzję o wybudowaniu dla szkoły specjalnego budynku.
 
18 września 1875 roku szkołę odwiedził poeta, Teofil Lenartowicz, bawiący wówczas w Krakowie. Wydarzenie to było wielkim przeżyciem, dlatego po wielu latach w 1927 roku zdecydowana nadać szkole nazwę: im. Teofila Lenartowicza. Rok szkolny 1877/78 rozpoczęto już w nowo zbudowanej szkole, a 24 października 1877 odbyło się uroczyste poświęcenie budynku (dzisiejszy klub „Wola” przy ul. Królowej Jadwigi). W kolejnych latach zatrudniano nowych nauczycieli, ponieważ liczba uczniów stale rosła. W 1913 roku zmarł pierwszy nauczyciel i dyrektor szkoły – Antoni Lach. W okresie wojennym szkoła została przejęta przez wojska, dzieci musiały wykonywać prace domowe za swoich ojców, więc nie miały dużo czasu na naukę. Po wyjściu wojsk budynek oczyszczono, odmalowano i na nowo przystosowano do celów szkolnych. Czasy wojny były niewątpliwie bardzo trudne dla dzieci i edukacji, jednak szkoła nadal funkcjonowała. 9 maja 1945 roku nastąpiło przejęcie przez szkołę dwupiętrowego budynku z ogrodem – nasza dzisiejsza siedziba. Jest rok 2023, Szkoła na Woli liczy 153 lata.