Karta rowerowa

Karta rowerowa – zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienie osoby, która nie ukończyła 18 lat do kierowania rowerem. Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Egzaminy takie przeprowadzane są zazwyczaj w szkole podstawowej, a organem wydającym dokument jest dyrektor tej szkoły.
 
W naszej szkole egzamin na kartę rowerową odbywa się co rok na przełomie maja i czerwca i składa się z dwóch części:
  • Część I - teoretyczna. Egzamin składa się z 25 minut i trwa 35 minut, odbywa się na komputerach.
  • Część II - praktyczna. Do egzaminu przystępują uczniowie, którzy otrzymali pozytywny wynik w części teoretycznej. Egzamin obywa się na boisku szkolnym na specjalnie ułożonym torze, wykorzystując znaki drogowe.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. 2013 r. poz. 512) wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.
 
Uczniowie, przygotowując się do egzaminu, mogą rozwiązywać testy, zamieszczone na platformie:
 

Karta rowerowa on-line

 
Dostęp do platformy możliwy jest po wpisaniu UID (login) oraz hasła. Dane do logowania można uzyskać u nauczyciela techniki.
 
 
Przydatne linki: