E-learning

Platforma e-learningowa Moodle:
 
 

 
E-learning to metoda nauczania wspomagająca proces dydaktyki za pomocą komputerów osobistych i Internetu. E-learning jest jednym z elementów blended-learningu (mieszanej formy kształcenia, łączącej tradycyjne metody nauki z aktywnościami prowadzonymi zdalnie przy pomocy komputera). Dostęp do zautomatyzowanych narzędzi oraz materiałów dydaktycznych umożliwia wirtualne środowisko e-learningowe Virtual Learning Environment (VLE), np. platforma e-learningowa Moodle (wym. mudl), czyli pakiet programów przeznaczonych do tworzenia kursów internetowych.
 
W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół, platforma Moodle wykorzystywana jest do nauki zdalnej, na której zamieszczane są wszelkie materiały, zadania domowe i treści do lekcji. Na platformie zamieszczane są również linki do lekcji on-line (każda klasa ma utworzony kurs o nazwie Lekcje on-line). 
 
Lekcje on-line odbywają się z wykorzystaniem aplikacji Zoom i Google Meet.
 
W naszej szkole przy użyciu platformy e-learningowej Moodle wspomagane są następujące zajęcia stacjonarne:
  • informatyka
  • technika
  • matematyka
  • język polski
  • język hiszpański
 
Każdy uczeń klas IV-VIII otrzymał indywidualną nazwę użytkownika oraz hasło dostępu do platformy.