Rada Rodziców

 
Strona internetowa Rady Rodziców znajduje się pod adresem:
 
 
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 72 w Krakowie:
 
Przewodniczący Rady Rodziców: Pani Anna Stobierska
Zastępca Przewodniczacego Rady Rodziców: Pani Dominika Sonik
Skarbnik Rady Rodziców: Pan Przemysław Szybka
Sekretarz Rady Rodziców: Pani Maria Antonow
 

 
Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły, podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.