Tekst łatwy do czytania (ETR)


Szkoła Podstawowa nr 72 jest szkołą publiczną, która:
 1. zapewnia bezpłatne nauczanie;
 2. jest powszechnie dostępna;
 3. zatrudnia wykwalifikowanych nauczycieli;
 4. pracuje w oparciu o programy i plany nauczania;
 5. zapewnia uczniom:
  • zdobywanie rzetelnej wiedzy;
  • wszechstronny rozwój;
  • opiekę i bezpieczeństwo.