Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 04.09.2023
Klasyfikacja wstępna, informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych do 22.12.2023
Zimowa przerwa świąteczna 23.12 – 31.12.2023
Informacja o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i
zachowania
21.01.2024
Klasyfikacja śródroczna – konferencja 29.01.2024
Zakończenie I półrocza
04.02.2024
Ferie zimowe
12.02 – 25.02.2024
 
Rozpoczęcie II półrocza 05.02.2024
Wiosenna przerwa świąteczna 28.03 – 02.04.2024
Egzamin ósmoklasistów
14.05.2024 język polski
15.05.2024 matematyka
16.05.2024 język obcy nowożytny
Próbne egzaminy klas 7
22.05.2024 język polski
23.05.2024 matematyka
24.05.2024 język angielski
Klasyfikacja wstępna, informacje o zagrożeniach, o ocenach zachowania do 13.05.2024
Informacja o rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i
zachowania
07.06.2024
Klasyfikacja roczna – konferencja 14.06.2024
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21.06.2024
Ferie letnie 22.06 – 31.08.2024
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
01.11.2023 środa
01.05.2024 środa
03.05.2024 piątek
30.05.2024 czwartek
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęcia opiekuńcze
02.11.2023 czwartek
03.11.2023 piątek
02.05.2024 czwartek
17.05.2024 piątek
31.05.2024 piątek
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas 1-7,
zajęcia opiekuńcze, egzaminy klas 8
14.05.2024  wtorek
15.05.2024  środa
16.05.2024  czwartek
 
 
 
Spotkania nauczycieli z rodzicami:
  • 11.09.2023 - zebrania organizacyjne
  • 13.11.2023 - dzień otwarty
  • 22.01.2024 - 05.02.2024* - zebrania z rodzicami
  • 06.05.2024 - zebrania z rodzicami klas ósmych (przed egzaminem)
  • 20.05.2024​ - dzień otwarty
* zebrania podsumowujące I półrocze odbędą się zgodnie z harmonogramem opublikowanym w aktualnościach.