Punkt konsultacyjny dla rodziców i dzieci UMK
08 września 2021

Punkt konsultacyjny dla rodziców i dzieci UMK

Szanowni Państwo,

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień uruchamia w ramach projektu "Wzmacnianie więzi - przeciwdziałanie uzależnieniu" realizowanego przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Krakowa Punkt Konsultacyjny dla rodziców i dzieci w wieku 12-18 lat. Punkt skierowany jest do rodziców, których dzieci zagrożone są zachowaniami ryzykownymi w obszarze używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych  oraz do dzieci, które przejawiają w/w zachowania. Działania w ramach projektu skierowane są do mieszkańców Krakowa.
 
Rejestracja do Punktu możliwa jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.30 telefonicznie: 790 464 848. Można także zarejestrować się wysyłając mail: punkt@kstu.pl
 
Z poważaniem,
Anna Romanik
Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień
Punkt Konsultacyjny
ul. Wielicka 73, Kraków
 
PLAKAT%20A4%20UMK_Easy-Resize.com