Uruchomienia pilotażowego programu wsparcia w ramach Ośrodka Terapii Traumy w CM UNIMED

Ośrodek Terapii Traumy w Centrum Medycznym UNIMED
 
Informujemy o profesjonalnej, bezpłatnej, dostępnej bez skierowania, rejonizacji oraz kryterium wieku ofercie Ośrodka Terapii Traumy w Krakowie przy ul. Młodej Polski 7.
 
We współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia rozpoczęto realizację pilotażowego projektu pod nazwą:  Ośrodek Terapii Traumy w Centrum Medycznym UNIMED.
 
Program oddziaływań terapeutycznych przewiduje wsparcie, w związku z co najmniej jednym z następujących rodzajów doświadczeń traumatycznych:
1) uczestnictwo w działaniach wojennych lub doświadczenie uchodźcze w związku z  konfliktem zbrojnym;
2) doświadczenie lub bycie świadkiem przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej;
3) uczestnictwo pośrednie lub bezpośrednie w wypadku komunikacyjnym;
4) doświadczenie skutków kataklizmu naturalnego lub pożaru;
5) oraz  inne doświadczenia traumatyczne, kryzysowe, przeciążające.
 
Przyjmowane są zarówno dzieci i młodzież, jak i osoby dorosłe - nie obowiązuje kryterium wieku.
Korzystanie ze wsparcia nie wymaga skierowania.
Świadczenia udzielane są bezpłatnie, bez rejonizacji. 
 
Oferowane jest wsparcie w formie interwencji kryzysowej (terminy dostępne od zaraz) oraz krótko- i długoterminowe lekarza psychiatry oraz zespołu psychotraumatologów, psychoterapeutów, psychologów.
 
Na terapię można zapisać się osobiście w godzinach 8.00 – 20.00, dzwoniąc na numer 12 415 81 12 lub pisząc wiadomość email na adres rejestracja@unimed-nzoz.pl
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
Na pierwszą wizytę potrzebny jest dowód osobisty.
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców / opiekunów prawnych - w załączeniu.
 
 
OTT