ZMIANA TERMINU XXVI BIEGU ŚLADAMI PANIEN ZWIERZYNIECKICH

ZMIANA TERMINU XXVI BIEGU ŚLADAMI PANIEN ZWIERZYNIECKICH

Niniejszym informujemy, że z przyczyn niezależnych od Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec zmienił się termin organizacji XXVI edycji Biegu Śladami Panien Zwierzynieckich na dzień
27 maja 2023 roku (sobota).
Ustalony wcześniej program i lokalizacja imprezy pozostaje bez zmian.
 
 

 
pobrane