"Krakowski AED IMPULS ŻYCIA" kl. 7a

Każdy uczeń przystępujący do programu uczestniczył w intensywnym 10-godzinnym szkoleniu, w ramach których cztery godziny to teoria, a pozostałe to praktyka.
 
Uczniowie podczas szkoleń prowadzonych w formie wykładów, warsztatów, pokazów, dyskusji, quizów i zabaw przyswajają wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach nagłego zagrożenia życia, takich jak m. in.: nagłe zatrzymanie krążenia, krwotok zewnętrzny, zadławienie i stosowanie pozycji bezpiecznej u poszkodowanego oraz innych rekomendowanych przez Europejską Radę Resuscytacji (ERC).

Galeria