Razem dla Syrii, Razem dla klimatu


Razem dla Syrii, Razem dla klimatu 

Postanowiliśmy połączyć ze sobą trzy okazje: 22.04. - Dzień Ziemi; 23.04. - Dzień Książki i Praw autorskich oraz Zbiórkę dla szkół w Syrii.

Z związku z tym przez cały tydzień w naszej szkole odbywały się ekologiczne warsztaty „Razem dla Syrii, Razem dla klimatu”.

Warsztaty odbywały się zarówno w klasach młodszych, jak i starszych.
W klasach młodszych uczniowie poznawali sztukę teatrzyku kamishibai, czyli teatru zamkniętego w pudełku. Najpierw uczniowie wysłuchali historii pt. „Gadatliwy ptak Narina”, który dotyczył niszczenia pól łąk i domów oraz budowania na ich miejsce mało ekologicznych fabryk. Następnie uczniowie tworzyli swoje teatrzyki z papieru i przedstawiali własne zakończenie tej historii.

W klasach starszych uczniowie mieli warsztaty ekologiczno-integracyjne. Na początku dyskutowali o tym, dlaczego czasem lepiej działać razem, w drużynie i o tym jak możemy wspólnie uratować naszą planetę. Następnie tworzyli roboty z materiałów recyklingowych, które stały się przyjaciółmi robota „Pikusia”, który zamieszkał w szkolnej bibliotece.

Podczas warsztatów, na przerwach, w bibliotece i w świetlicy wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariusza zbierali datki do puszki na potrzeby szkół w Syrii.
Dzięki hojności uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły udało się zebrać 800 zł. które zasili konto Caritas Polska, który przekaże środki na najbardziej pilne potrzeby. 
 
Dziękujemy z całego serca za okazanie wsparcie! 
 

Galeria